Sheken

17 tekstów – auto­rem jest She­ken.

Szu­kając szczęścia
Zna­lazłem lustro
W od­bi­ciu uśmiech... 

haiku
zebrał 16 fiszek • 18 lipca 2013, 23:36

Chciałem rzu­cić się z mos­tu. Cze­kałem w kolejce. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 1 czerwca 2013, 20:27

Być człowiekiem
W otocze­niu zwierząt
Trud­ne zadanie. 

haiku
zebrał 17 fiszek • 30 maja 2013, 20:10

* * *

Jes­tem
Ale jak­by mnie nie było?
Jes­tem
Ale mnie nie widzicie?
Sa­mot­ny w tłumie
Naj­bliższych osób

Próbu­je zwrócić na siebie uwagę
Nie da się...

Chociaż...

Mam pomysł.


W końcu mnie zauważacie
Na­wet bieg­niecie do mnie
Kiedy skacze przez barierkę
Z uśmie­chem na twarzy.

Jes­tem samotny.
W tłumie

Jed­nak leże na podłodze
A wszys­cy wokół mnie... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 2 kwietnia 2013, 16:04

* * *

Płynę
Płynę na wyspę
Co zwie się Nadzieja
Tam cze­kasz na mnie Ty
Cu­dow­na ciemnowłosa
Piękność
Cze­kasz na mnie
A ja nie mogę do Ciebie
Dotrzeć
Sztorm mnie zaskoczył
To Zwątpienie…
Chce mi Cię odebrać
Ale ja się nie poddam
Nie zwątpię w swoje [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 31 marca 2013, 00:18

* * *

Oczy muszą widzieć
Otaczający nas świat
Ok­rutny świat

Uszy muszą słyszeć
Two­je kłamstwa
Mo­je kłamstwa

Ciało mu­si czuć
Krzyw­dy, które za­daje­my
So­bie nawzajem

Jes­teśmy stworze­ni
Aby widzieć, słyszeć, czuć
Zło na naszym świecie

Zło
Wo­bec, które­go jes­teśmy bezradni. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 marca 2013, 23:09

B(i)ycię innym.

Kocham Ją
Kocham Go
Jes­tem z Nią
Chce być z Nim
Roz­darty w sercu
Roz­darty na zewnątrz
On czy Ona
Zdra­da czy Miłość
Praw­da czy Kłamstwo
Być czy Nie Być
Co mam zrobić?
W głowie pustka
W ser­cu pustka
Czas podjąć decyzje
Może najważniejszą
Dla mnie
Dla mo­jego Ja
Ale co zrobić?
POMOCY! 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 28 marca 2013, 09:52

* * *

Os­tatnią rzeczą
Jaką zobaczyłem
W swym życiu
Była two­ja twarz
Zakochana
Pat­rząca na niego
A po­tem tyl­ko ciemność 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 27 marca 2013, 00:13

Spot­kałem się przed chwilą z myślą "gdzie dwóch się bi­je, tam trze­ci płaczę"

Jed­nakże byłem świad­kiem pew­nej sy­tuac­ji więc prag­ne zmienić tą myśl na: Gdzie dwóch się KOCHA, tam trze­ci płaczę... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 marca 2013, 23:29

* * *

Siadam,
Siadam na łóżku
I czytam
Spra­wia mi to przyjemność
Wchodzę w świat wyobraźni
Za­mykam się w sobie
I widzę
Widzę ocza­mi auto­ra świat
W ja­kim mógłbym żyć
Marzę
Ale od ra­zu zaczy­nam płakać
Płaczę, bo wiem
Że me marze­nia się nie spełnią
Nie będzie lep­sze­go jutra
Zos­tanę tam gdzie jestem
I nic te­go nie zmieni
Ale zaw­sze można marzyć
Tyl­ko po co? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 stycznia 2013, 14:01

Sheken

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sheken

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność